Skip to content

Vägen ut! är Sveriges största franchisekedja av sociala företag. Vi säljer miljövänliga produkter och tjänster. Samtidigt skapas arbete åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vägen ut! har 14 sociala företag med en omsättning på 44 Mkr om året. Vi är 130 anställda. De flesta av oss har gått från bidragstagare till företagare. Fler än 130 personer deltar i det dagliga arbetet eller bor på någon av våra villor. Våra företag finns på flera håll i landet och sprids genom sociala franchising.

VÅRA FÖRETAG
– Vägen ut! Lärjeåns Kök&Trädgårdar
– Vägen ut! Ängås Trädgård
– Vägen ut! Kajskjul46
– Vägen ut! Karins Döttrar
– Vägen ut! Service
– Vägen ut! Aspektra
– Vägen ut! Koopus
– Vägen ut! Fyrfota Äventyr
– Le Mat B&B Göteborg City

ARBETSTRÄNING
Alla våra kooperativ tar emot människor för arbetsträning. Vi har lång erfarenhet av olika slags arbetshinder: fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, erfarenhet av missbruk/kriminalitet, stressrelaterade sjukdomstillstånd och språksvårigheter. Hos oss arbetar vi 100 procent av vår egen förmåga.

Vi bygger trygga kedjor in i samhället och ger det stöd som behövs för att människor ska kunna ta makten över sina liv. Förutom att sociala företag skapar nya jobb förbättrar vi även integrationen, motverkar utanförskap och rekrytering till kriminella gäng, segregation och psykisk ohälsa. Vi vet att det fungerar–90 procent av oss har själva gjort den resan.

Vägen ut!s medarbetare har gått från bidragstagare till företagare och har tillsammans 52 barn under 18 år. När en mamma behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar och en nyanländ pappa får sitt första jobb är vi med och bryter mönster för nästa generation.
De företag och organisationer som väljer att göra affärer med oss är med och gör samhället bättre för fler. Vi gör skillnad varje dag!

SOCIAL FRANCHISE
Vi vet att det inte är lätt att starta företag. Därför har Vägen ut! tillsammans med Coompanion utvecklat social franchising så att fler ska kunna starta Villa Vägen ut!, Vägen ut! Arbetsträningskooperativ eller Le Mat. Bli en av oss och ta del av kunskap, affärsutveckling, inspiration, stöd och ett marknadsledande varumärke. Vi har lånat det bästa från vanlig franchising och lagt till det som är speciellt med socialt företagande, så som egenmakt, delaktighet, utbyte av kunskap och gemenskap.

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

1. Ingen fattigdom, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen, 17. Genomförande och globalt partnerskap, Inte angivet

Läs mer om FN:s globala mål här.

Vägen ut! kooperativen

Ny sökning

  • Län

  • Ort

  • Branch

  • Kommun

  • sök efter certifierade medlemmar