Skip to content

Canopus Hundcenter

Org.nr: 769633-6358

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson(er): Mita Hugdahl
Telefon: 0708864309 , 0708863804
Adress: Gustavsbergs Centrum
Postnr: 134 30 Gusterberg
medalj

Vi på Canopus Hundcenter värnar om både hundar och människor genom ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF)med tjänster som hunddagis/nattis/pensionat och arbetsintegration. Arbetsintegration innebär att vi har personer som arbetstränar hos oss vilket gynnar hundarna som får tillgång till fler kärleksfulla människor.

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

1. Ingen fattigdom, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Läs mer om FN:s globala mål här.

Canopus Hundcenter

Ny sökning

  • Län

  • Ort

  • Branch

  • Kommun

  • sök efter certifierade medlemmar